Εξετάσεις/Επιτυχίες

Μαθητές της Σχολής που πέρασαν με επιτυχία σε Εισαγωγικές Εξετάσεις για να σπουδάσουν καθηγητές- τριες χορού σε Ανώτερες Επαγγελματικές Σχολές Χορού.

2017, Πελαγία Σδρούλια, Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού Θεσσαλονίκης

2017, Αλεξάνδρα Μάνου, Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού 

2011, Δέσποινα Μαμουρέλη, Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού Θεσσαλονίκης

2011, Ειρήνη Διανέλλου, Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού Θεσσαλονίκης

2010, Ελένη-Ελλάδα Δαμιανού, Ανώτερη Σχολή Χορού Εθνικής Λυρικής Σκηνής και Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης

2010, Μαρία Σταυρινού, Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης

2010, Αθηνά Πυργιώτη, Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού Αθηνών

2002, Άλκηστις Μακροπούλου, Ανώτερη Επαγγελματική Δημοτική Σχολή Χορού Λάρισας

2001, Ζωιοπούλου Ελένη, Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού Αθηνών

1997, Χριστακόπουλος Άγγελος, Χριστακοπούλου Κορίνα, Ακαδημία χορού της Σόφιας  (Παράρτημα Αθηνών)

1996, Μπεραχά Μαρί, Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης

 

Πιστοποιητικά Διδασκαλίας

Μαθήτριες της Σχολής που απέκτησαν Πιστοποιητικά Διδασκαλίας μετά από εξετάσεις που έδωσαν σε Εξεταστές της Βασιλικής Ακαδημίας χορού της Αγγλίας - Royal Academy of Dancing και της Imperial Society of Teachers of Dancing.