Ενημέρωση του Σωματείου Ιδιοκτητών Σχολών Χορού Ελλάδος